Process

Ökad kapacitet i produktionen på Provexa Technology!

På Provexa Technology pågår just nu installation av två nya tankar för produktion med kemnickel.

Ny anläggning för Zinkflake på Provexa

Maskinen har en helt ny typ av centrifug som Provexa har blivit det första företaget i Europa att ta i drift

Produktblad Provexa EARTH Black®

Provexa Earth® är i grunden en höglegerad Zink. Vi har återskapat Zinks egen legering i naturen då vi anser att detta är framtidens alternativ till dagens traditionella Zink-Nickel. En höglegerad zink som är helt fri från nickel.