Ytteknik
Provexa Technology AB

företagspresentationsikon

Företagspresentation

Ladda hem vår företagspresentation som PDF.

 

finansielinfo ikon

Finansiell Information

Ladda hem vår årsredovisning som PDF.

 

Produktutveckling

Provexa Technology AB, ett systerbolag till Provexa Ytbehandling AB, utvecklar processer och produkter till kemi-företag, OEM-tillverkare och ytbehandlare.

R&D

Provexa Technology AB bedriver forskning och utveckling för att ta fram ytteknik, ofta tillsammans med kunder för framtida produkter samt för att förbättra befintliga produkter.

Licenstillverkning

Vi erbjuder licenstillverkning av våra produkter till kemi-företag, OEM-tillverkare och ytbehandlare.

OEM-support

Provexa Technology AB erbjuder rådgivning, produktutveckling och konsulttjänster till OEM-tillverkare.

Labbtjänster och specialproduktion

Provexa Technology AB erbjuder labbtjänster, provning och specialproduktion.