Ytteknik

Produktutveckling

Provexa Technology AB, ett systerbolag till Provexa AB, utvecklar processer och produkter till kemiföretag, OEM-tillverkare och ytbehandlare.

R&D

Provexa Technology AB bedriver forskning och utveckling för att ta fram ytteknik, ofta tillsammans med kunder för framtida produkter samt för att förbättra befintliga produkter.

Licenstillverkning

Vi erbjuder licenstillverkning av våra produkter till kemiföretag, OEM-tillverkare och ytbehandlare.

OEM-support

Provexa Technology AB erbjuder rådgivning, produktutveckling och konsulttjänster till OEM-tillverkare.

Labtjänster och specialproduktion

Provexa Technology AB erbjuder labtjänster, provning och specialproduktion.