Nya trumman klarar ett ton gods per timme

31 mars, 2023

Provexa har investerat i Europas modernaste trumline för Geomet®.

Produktionen i den nya linan startade hösten 2022 och kapaciteten mot den tidigare trumlinen fyrdubblades. Efterfrågan finns och det kommer mer gods till oss, men den höga kapaciteten gör att vi kan ta emot mycket mer och ändå ha korta ledtider för våra kunder.

– Samtidigt kan vi nu erbjuda fler möjligheter, säger Fredrik Revellé, affärsområdeschef för affärsområdet ZnFlake.

Den tidigare trumman klarade 250 kg färdigt gods per timme. Nu är kapaciteten ett ton i timmen, vilket sänker kilopriset vid större volymer och gör Geomet® till ett konkurrenskraftigt alternativ för ännu fler produkter.

Det är även den första anläggningen i sitt slag i Europa där godset hanteras av robotar, vilket ger kortare ledtider och bättre arbetsmiljö för personalen.

– Dessutom placeras godset i mindre och annorlunda korgar jämfört med tidigare, vilket gör att fler typer av produkter blir möjliga att behandla med Geomet®, säger Fredrik Revellé och nämner träskruv som exempel.

Med den nya trumman är det också möjligt att styra friktionen med hjälp av olika topcoats. Parallellt med trumman finns även en hängline för Geomet® som körs i treskift. Det ger kunderna fler alternativ och rätt ytbehandling efter ställda krav.

Geomet® är en patenterad metod, som bara får utföras av licensierade ytbehandlare. På Provexa finns kompetens och erfarenhet. Ett viktigt skäl för att välja Geomet® är att metoden inte orsakar väteförsprödning, säger Fredrik.

Andra fördelar är hög motståndskraft mot mekanisk påverkan och alla de vätskor som förekommer i fordon. Geomet® är även elastiskt och sitter kvar på fjädrar, klämmor och liknande. Ytbehandlingen klarar temperaturer på upp till 300 °C utan att de mekaniska egenskaperna påverkas och har begränsad elektrisk ledningsförmåga vilket t ex gör det möjligt att lägga pulverfärg över korrosionsskyddet.

Till affärsområde ZnFlake hör även en zinklinje. Idag den vanligaste formen av skydd mot korrosion. Behandlingen kan kompletteras med infärgande passiveringar, sealing och post-dip för ökat skydd och för att styra friktion.

– Zinklinen har god efterfrågan, rullar i treskift med korta ledtider och hög kvalitet, säger Fredrik Revellé.

Har du frågor? Kontakta Fredrik Revellé

Fredrik Revellé
Affärsområdeschef ZnFlake
Mail: fredrik.revelle@provexa.com
Telefon: +46 31 361 47 81
Mobil: +46 73 255 50 56