Elpolering

Elektrolytisk polering görs för att erhålla en mycket blank dekorativ yta samtidigt som korrosionsskyddet förstärks. Ofta elpoleras detaljer för användning i marin miljö och i hård industriatmosfär.
Funktioner som uppnås genom elpolering är bla lägre friktion, högre ytreflektion, ökat korrosionsskydd samt ökat nötningsskydd. Viktigt att tänka på vid elpolering är att material avverkas i processen. Detta kan specificeras och ska tas hänsyn till vid toleranssättning.

 

 

 

 

 

Fakta

Grundmaterial:
Rostfritt

Maskininfo (Längd x Bredd x Djup) mm
L2500 x B1000  x D670