Passivering

Passivering är en kemisk ytbehandling som minskar materialets benägenhet att reagera med sin omgivning.

Passivering av aluminium
Passivering av aluminium är en process som ökar korrosionsresistansen hos aluminiumet. Det skapas ett tunt skyddande oxidlager på aluminiumet som skyddar ytan från fukt och syre. Passivering av aluminium är en vanligt förekommande metod för elektronikkomponenter eller detaljer som skall övermålas. I de flesta typer av passivering av aluminium kan man justera tiden i processbadet för att styra tjockleken. Detta finns reglerat i standarder. Det tunnare skiktet brukar användas för övermålning med pulver- eller våtlack samt för elektronikkomponenter där det finns krav på låg kontaktresistans. Det tjockare skiktet har bättre korrosionsskydd och används när detaljen inte skall övermålas eller när det är höga krav på korrosionsresistans.

Det finns olika typer av passivering av aluminium. Några vanligt förekommande är

ChromitAl – SurTec 650
SurTec 650 är en passiveringsmetod som innehåller trevärt krom. Några fördelar med SurTec 650 är dess resistans mot korrosion, ökad vidhäftning för lackering, att den är konduktiv samt att den är miljövänlig.

E-clps 4600
Detta är en kromfri, koboltbaserad passivering som har sina största fördelar när man vill att ytan skall bli konduktivt ledande. Även denna passiveringsmetod ger en ökad vidhäftning för lackering.

Passivering av magnesium
Passivering av magnesium är processen där man skapar en skyddande oxid eller icke-reaktivt material på ytan av detaljen. Då magnesium är en väldigt reaktiv metall som reagerar med vatten och syre är passivering av detaljen många gånger nödvändig för att förbättra korrosionsresistansen. Passivering av magnesium bidrar därmed ofta till en förlängd livslängd av detaljerna. Passivering av magnesium kan dessutom ge en ökad vidhäftning för lackering. Det finns många sätt att skydda ytan av magnesium och passivering är en metod. Vanligt förkommande är att man använder sig av SurTec 650 när man passiverar magnesium.

Passivering av rostfritt stål
Passivering av rostfritt stål ökar korrosionsbeständigheten hos det ytbehandlade materialet. Genom att använda sig av ett korrosivt media, till exempel salpetersyra, skapas en tunn hinna av ett skyddande oxidlager. Oxidlagret består främst av kromoxid som bildats med kromet i det rostfria stålet. Detta gör att ytan är mindre reaktionsbenägen och därmed mer korrosionsbeständig. Det finns även andra fördelar med passivering av rostfritt. Ytan är bättre skyddad mot kontaminering vilket gör det lättare att hålla rent och förbättrar därmed detaljens livslängd. Viktigt att påpeka är att detaljens mekaniska eller fysiska egenskaper inte påverkas av passiveringen. Det finns många olika typer av passivering för rostfritt stål och dessa finns specificerade i tillämpbara standarder.

Passivering av zink
Även zink går att passivera och detta är ofta en del av processen vid elektrolytisk förzinkning. När zink korroderar blir resultatet vitkorrosion och en passivering av zinkskiktet fördröjer detta. Passivering av zinken ger också förbättrade vidhäftningsegenskaper och ökar därmed möjligheterna till övermålning. Om korrosionsegenskaper är viktiga går det i många fall även att kombinera någon av passiveringarna för zink med en post dip eller sealer. Passiveringar för zink finns i olika färger och typer med olika egenskaper. Läs mer under förzinkning.

Intresserad av passivering?

Kontakta oss med vårt kontaktformulär!

Våra passiveringar

E-Clps på aluminium

E-Clps på magnesium

E-Clps på pressgjuten zink

SurTec 650 på aluminium

SurTec 650 på magnesium

Passivering av rostfritt stål

Passivering av zink

Fakta

Grundmaterial:
Aluminium, Magnesium,
Rostfritt, Pressgjuten zink

Standarder

SurTec 650
MIL-DTL 5541

Passivering rostfritt
ASTM A967