Förzinkning (Elförzinkning)

Förzinkning, eller elförzinkning, är en av de vanligaste ytbehandlingarna som idag erbjuds på marknaden

Zink används främst som korrosionsskydd, då det bildar ett katodiskt skydd på stålet. Förzinkning är en elektrolytisk process (elförzinkning) och den kan fås med olika infärgade passiveringar som ytterligare förstärker korrosionsskyddet. Vi erbjuder transparent-, gul- (Iriserande) och svart passivering för zink. Zink med transparent passivering kallas ibland också för blankzink eller blankförzinkning. För ytterligare funktionalitet går det att efterbehandla med till exempel sealing eller post-dip. Detta kan öka korrosionsskyddet på produkten och/eller styra friktionskoefficienten.

Det finns främst två olika typer av elektrolytisk zinkplätering idag, alkalisk och sur zink. I rent dekorativt syfte används främst sur zink och i övriga applikationer användes främst alkalisk zink. Detta då den alkaliska zinken ger ett jämnare skikt och därmed en mindre spridning av skikttjockleken. På Provexa erbjuder vi ytbehandling med alkalisk zink.

Intresserad av förzinkning?

Kontakta oss med vårt kontaktformulär!

Våra zinkprocesser

Blankzink

Gulzink

Svartzink

Fakta

Grundmaterial:
Stål

Maskininfo:
(Längd x Bredd x Djup) mm
L3200 x B400 x D1200

Standarder

ISO 2081

ISO 4042

DIN 50979