Kemisk förnickling (autokatalytisk)

Ett kemisk sätt att fälla ut ett nickelskikt på en detalj

Vid kemisk autokatalytisk förnickling fäller nicklet ut spontant på godsytan utan ström. Processen gör att skikttjockleken inte varierar beroende på detaljens utformning och dess strömtäthetsområden som vid en elektrolytisk nickelplätering. Nickelsskiktet vid kemisk förnickling är fosforhaltigt och detta finns i flera nivåer med olika egenskaper. Vid kemisk förnickling eftersträvar man ofta korrosionsskydd, nötningsbeständighet, jämna skikt och hårdhet.

Provexa erbjuder två sorters kemisk förnickling. Mellanfosfor, som innehåller 6-9 % fosfor, eller högfosfor med över 10 % fosforhalt. Kemnickel förkortas ofta NiP(x%) där procentsatsen inom parentes visar önskad fosforhalt. De stora skillnaderna mellan processerna är i korrosionsskydd och skiktets hårdhet. Högfosfor kemnickel är även omagnetiskt. Processerna körs antingen i hängprocess eller i korg.

Vi erbjuder även elektrolytisk förnickling. Läs mer om detta här.

Intresserad av kemisk förnickling?

Kontakta oss med vårt kontaktformulär!

Våra kemiska nickelprocesser

Mellanfosfor

Högfosfor

Fakta

Grundmaterial:
Aluminium, stål, rostfritt stål, koppar och koppar-legering

Standarder

SS-EN ISO 4527

2062 019-1