Geomet® (Zinkflake)

GEOMET® är en zinkflakeprodukt som är silverfärgad och används som korrosionsskydd på föremål gjorda av stål och rostfritt.

GEOMET® består av zink- och aluminiumflagor i ett oorganiskt bindemedel. Metoden har utvecklats av NOF (Nippon oil and fat) och är en helt kromfri produkt. Geomet appliceras via doppning, centrifugering och härdning i ugn. Processen finns både som häng och trumutförande och kan även fås med en svart topcoat. Då hela processen är ” icke elektrolytisk” är det ingen risk för vätesprödhet. Geomet och topcoat finns idag även helt utan PFAS ämnen och härdas i elektriska ugnar så CO2 påverkan är låg.

Korrosionskyddande mekanism

GEOMET® är en beläggning med offeranodfunktion. Dess korrosions-beständighet beror på tjockleken på beläggningen och sker genom en kombination av flera mekanismer:

o barriärskydd tack vare beläggningens tegelliknande struktur

o kontrollerat offeranodskydd av zink i förhållande till metallunderlaget

o den inbyggda passiveringen i filmen, som minskar hastigheten med vilken zink och aluminium förbrukas.

Tjocklek Saltspraytest (ISO 9227)
GEOMET® grade A 6 µm * 720 tim
GEOMET® grade B 9 µm * 1000 tim
GEOMET® grade C 15 µm * 2000 tim
* Den angivna tjockleken är ett medelvärde (se ISO 10 683 eller EN 13 858). Enstaka mätpunkter är inte signifikanta, i synnerhet inte när delar massbeläggs i stora partier.

Friktionskoefficient

Geomet beläggs med friktionsstyrande topcoat. Detta ger möjlighet till kontrollerad friktionskoefficient.

Egenskaper för GEOMET®:

 1. Ingen väteförsprödning:
  Med en väl styrd process ger den icke-elektrolytiska appliceringen av filmen inte upphov till någon väteförsprödning. GEOMET® är därför särskilt lämplig för att skydda härdade detaljer över klass 8.8.
 2. Motståndskraft mot vätskor i bilar:
  GEOMET® har testats enligt VDA 621 – 412 och har tillfredsställande motståndskraft mot standardiserat testbränsle, diesel, motorolja, organiska lösningsmedel, kylvätska och bromsvätska. Beläggningen klarar även en nedsänkning under 24 timmar i bromsvätska med temperaturen 80° C.
 3. Formbarhet:
  Tillräcklig för den elastiska deformationen hos fjädrar, klämmor m.m.
 4. Elektrisk ledningsförmåga:
  GEOMET® har en begränsad ledningsförmåga. Det går att övermåla med elektrostatiskt belagda färger.
 5. Motståndskraft mot värme:
  GEOMET® behåller sina mekaniska egenskaper upp till 300 ° C, vilket är den temperatur som behövs för härdning av skiktet.
 6. Övermålning:
  GEOMET® kan målas över med de flesta organiska färger.
 7. Spridningsförmåga:
  Vid applicering genom nedsänkning av delarna får man fullständig täckning av de invändiga ytorna, exempelvis skruvar med brickor, klämmor, rör, etc.
 8. Utseende:
  Möjlig att få silverfärgad eller svart.
 9. Fri från PFAS-ämnen

Användningsområden

GEOMET® kan användas inom de flesta områden för skydd av stål och rostfritt stål, genom rätt valda appliceringsmetoder. Produkten är särskilt lämplig för fästelement. Det är viktigt att varje slutanvändares specifikationer noga studeras så att krav och förväntningar uppfylls. Mer information kan hittas på webbplatsen www.nofmetalcoatings.com.

Miljö och återvinning

Beläggningstekniken klarar kraven för luftutsläpp och den är vattenbaserad och kromfri.

GEOMET® är helt fri från tungmetaller. Produkten uppfyller kraven i den europeiska återvinnings-lagstiftningen, i synnerhet direktiven 2000/53/EG och 2202/95/EG.

Ytbeläggningsteknik

Applicering av GEOMET® utförs i licensierade GEOMET®-liner. Detaljer doppas i GEOMET® , centrifugerar bort överskottet och därefter härdas vid ca 290° C.

Processen kan upprepas 1 – 3 ggr beroende på önskat korrosionsskydd.

 • Dip-Spinn
  Delarna rengörs, sänks ner i korgar i GEOMET® – badet och centrifugeras för att få bort överflödig produkt. Den våta filmen torkas sedan och härdas vid en temperatur på 300° C.
 • Dip-Spinn – hänggods
  Delarna fästs på ställningar. Därefter är det samma metod som för massgods.

Intresserad av Geomet®?

Kontakta oss med vårt kontaktformulär!

Våra Geomet®- och Geoblack®processer

Geomet®

Geomet® 321

Geomet® 500

Geomet® 720

 

Topcoats

Gleitmo

Plus XL

Plus L

Plus VLh

Plus ML

Plus M

Plus M Black

Plus XL Black

Fakta

Grundmaterial: Stål, Rostfritt stål

Standarder

ISO 10683

ISO 13858

ASTM F1136/F1136 M

ISO 20340

Tesla TM-0010F-M

Volvo car STD 5737,19

Volvo Trucks STD 121-0003

Volvo Trucks STD 121-0004

Volvo Trucks STD 121-0012

Volvo Trucks STD 121-0014

Scania STD 4165