Anodisering (Eloxering)

Anodisering (eloxering) är en kontrollerad oxidation av aluminium. Skiktet som bildas är hårt, isolerande och skyddar mot korrosion.
Anodisering är en vanligt förekommande ytbehandling på aluminium. Det finns olika typer av anodisering och processen går att få i olika färger. Anodisering av aluminium används oftast för att få korrosionsskydd, nötningsbeständighet eller isolerande egenskaper.

Hur mycket bygger anodisering?

Provexa erbjuder svavelsyra anodisering. Hur tjockt lager vi bygger beror helt på kundens önskemål, vi kan erbjuda upp till 25 µm tjocklek. I uppbyggnaden av anodskiktet så isoleras aluminiumet av dess egen oxid, således blir anodiseringsskiktet relativt jämnt över detaljen.

Något förenklat så bygger skiktet med anodisering lika mycket in i materialet som ovanpå. Kombinerat med en etsande förbehandling är det möjligt att erhålla oförändrade dimensioner. Observera att det varierar något mellan olika legeringar och skickar ni en detalj med snäva toleranser så ta gärna kontakt med oss först.

Vilka legeringar går att anodisera?

I stort sett alla aluminiumlegeringar går att anodisera, vilken legering som lämpar sig bäst beror på i vilket syfte du ytbehandlar detaljerna. Det viktigaste för Provexa som ytbehandlare är att du tydligt anger vilken legering detaljerna är tillverkade av. Olika legeringar kräver olika förbehandlingar. Gjut- och 7000-legeringar är exempel på aluminiumlegeringar som kräver en speciell förbehandling.

I vilka färger går det att anodisera aluminium?

När du anodiserar aluminium bildas ett tunt skikt ovanpå aluminiumsubstratet. Detta skikt är, före det eftertätats, fyllt med små porer som går hela vägen ner till basmaterialet. Vid infärgningen så fyller vi porerna med färg. På så sätt går det att i teorin färga aluminium till i stort sett vilken färg som helst.

Eftersom varje bad med färg tar upp en hel station i linan så kan Provexa inte erbjuda alla färger. Provexa erbjuder färgerna:

 • Ofärgad/Natur (ingen infärgning behövs)
 • Svartinfärgning
 • Rödinfärgning

För att uppnå en bra nyans/svärta på infärgningen rekommenderar vi minst 15µm skikttjocklek.

Finns det olika typer av anodisering?

Det finns flertalet olika typer av anodisering, metoderna skiljer sig både när det kommer till vilken syra som används och strömstyrka.
Ett utdrag ur MIL-A-8625 standarden:

 • Type I Anodisering i kromsyra
 • Type IB Anodisering i kromsyra (låg spänning)
 • Type IC Ersättningsklass för kromfria anodiseringsmetoder att ersätta Type I och Type IB. Ofta används vinsyraanodisering.
 • Type II Svavelsyra anodisering
 • Type IIB Tunn anodisering (Svavelsyra)
 • Type III Hårdanodisering
 • Class 1 Ofärgad (Naturanodisering)
 • Class 2 Färgad

Provexa erbjuder Type II – Svavelsyra anodisering vilket är den vanligaste typen av anodisering. Du kan välja mellan färgerna Natur (Class 1), svart- eller rödinfärgning (Class 2).

Provexa erbjuder även hårdanodisering vilket ger ett tjockare skikt, en ökad korrosionsbeständighet samt ett bättre nötningsskydd.

Anodisering enligt ISO 7599 och MIL-A-9625F

Provexa har möjlighet att anodisera enligt kraven som ställs i ISO 7599:2018 (ersätter ISO 7599:1984) och standard MIL-A-8625 F. Lägg din beställning och hänvisa till standarden så ser vi till att gå dina krav till mötes.

Uppfyller anodisering kraven för RoHS och REACH?

Ja, i anodiseringsprocessen används och/eller tillförs inga främmande metaller. Anodisering är också godkänt för kontakt med livsmedel. Anodisering en väldigt miljövänlig process då du använder metallens egen oxid för att skapa önskad funktion.

Intresserad av anodisering?

Kontakta oss med vårt kontaktformulär!

Fakta

Grundmaterial:
Aluminium

Maskininfo:
(Längd x Bredd x Djup) mm
L2500 x B500 x D1200

Standarder

SS-EN ISO 7599

SS-EN ISO 12373-1

MIL-A-8625