Anodisering, eloxering

Anodisering används som korrosionsskyddande ytbehandling på detaljer av aluminium och aluminiumlegeringar. Ytan blir efter behandlingen hård, nötningsbeständig, korrosionsbeständig, och elektriskt isolerande.

Genom att elektrolytiskt oxidera ytan i syra, bildas ett skyddande oxidskikt. Oxidskiktet kan dessutom infärgas i ett stort antal kulörer.

Vid val av aluminiumlegering kan man utgå från att alla tillsatser utom magnesium försämrar resultatet ur dekorativ synpunkt. Koppar begränsar möjligheterna att bygga upp tjocka skikt: kisel ger mörka skikt och begränsad skikttjocklek, mangan och bly mörkfärgar skiktet men stör ej skiktuppbyggnaden.

Infärgning av skiktet kan göras. Det finns oändligt många infärgningsmöjligheter av anodisering och Provexa erbjuder Natur och Svart.

 

 

 

Fakta

Grundmaterial:
Aluminium

Maskininfo:
(Längd x Bredd x Djup) mm
L2500 x B500 x D1200