Provexa Earth Black®

Provexa Earth® är i grunden en höglegerad Zink. Vi har återskapat Zinks egen legering i naturen då vi anser att detta är framtidens alternativ till dagens traditionella Zink-Nickel. Ett oslagbart rostskydd helt fritt från nickel.

Provexa Earth Black® bygger vidare på patentet Provexa Earth© och erbjuder ett oslagbart korrosionsskydd med en visuellt tilltalande svart infärgning. Infärgningen är UV-tålig, övermålningsbar och läggs, med bibehållen prestanda, i tunna skikt för att undvika behovet av maskering kring t.ex. gängor och kontaktytor.

Vi gav namnet Provexa Earth© till en innovation vi tänkte är ”så naturlig den kan bli”. Vi tänkte också att nyttan är gigantisk. Kan vi reducera och på sikt få bort den giftiga metallen Nickel ur världens industriella processer så kommer nästan alla människor att må bättre.

Vår process Provexa Earth© är i grunden en höglegerad zink. En nickelfri metod som bland annat skyddar mot korrosion. Ytskyddet utnyttjar de naturliga oxidations-processerna som sker vid kontakt med luften.

Resultatet blir stor miljönytta och egenskaper som är bättre än traditionell ytbehandling med Zinknickel.

Fakta

Grundmaterial: Stål

Maskininfo:
(Längd x Bredd x Djup) mm
L2500 x B500 x D1200