Förgyllning

Guld är en ädel metall som är mycket korrosionsbeständig i så gott som alla miljöer. Elektrolytisk guldplätering används såväl dekorativt som tekniskt.

Dekorativ ytbehandling –
Grundmaterialet är avgörande för guldskiktets ytfinish. Genom att polera eller blästra före ytbehandling kan högblank respektive matt yta uppnås. I dekorativt syfte läggs metallen normalt i tjockskiktet 0,1–0,5 my.

Tekniskt användningsområde –
Guld används ofta som elektrisk ledare och reflektor. Målet med förgyllning är ofta att få en god lödbarhet och förbättra den elektriska ledningsförmågan över tid. Exempel på applikationer är elektronik, medicinteknik, biokompabilitet, telekom och rymdindustri. I tekniska applikationer läggs guldskiktet normalt som ett tjockare skikt, upp till 5 my.

Provexa erbjuder både mjuk- och hårdguld med en rad olika förbehandlingar och metaller som spärrskikt. Mjukguld, eller renguld, har en renhet på 99,9%. Hårdguld däremot är legerat för att uppnå rätt funktion och nötningsbeständighet. Det är ofta hårdguld som används i dekorativa användningsområden.

De vanligaste anledningarna till att belägga med mjukguld är för lödbarhet, korrosionsresistans samt att kontaktresistensen är konstant över ett brett temperaturspann.

En applikation av hårdguld är vid kontakter där det är mer kontaktkraft eller där det krävs en slitstark kontaktyta på grund av exempelvis rörelse.

På Provexa kan vi även erbjuda guldplätering med flashguld, duplexsystem med både olegerat och legerat guld samt EVABRITE® elektrolytisk anti-tarnish. Vi kan också lägga på ett skyddande skikt av till exempel polymerfilm eller keramik för att förbättra nötningsbeständigheten. Allt för att kunna säkerställa rätt funktion.

Intresserad av förgyllning?

Kontakta oss med vårt kontaktformulär!

Våra förgyllnings-processer

Mjukguld

Hårdguld

Duplexguld

Fakta

Grundmaterial:
Aluminium, Zink, Stål, Rostfritt stål, Koppar och Koppar-legering

Maskininfo:
(Längd x Bredd x Djup) mm
Guld
L380 x B200 x D300

Standarder

ISO 4523
ISO 27874
ASTM B488
MIL-G-45204