Nu är korrosionsskyddet komplett

19 januari, 2024

Den nya trumlinen tillför inte bara kapacitet utan även möjligheter.

Text och foto: Janne Näsström

Fjolårets stora investering, en ny robotiserad trumline för Geomet®, börjar ge utdelning.

– Volymerna ökar, men det har tagit tid för volymkunder att ändra sina inköpsrutiner. Kvalitén och leveransprecisionen är hög, vilket gör att vi har mycket nöjda kunder, berättar Fredrik Revellé, chef för Provexas affärsområde ZnFlake.

Trumlinen tillför inte bara kapacitet utan även möjligheter. Geomet® är ett varumärke tillhörande franska NOF och behandlingarna får bara utföras av godkända licenstagare. Provexa är den enda licensierade ytbehandlaren i Norden, men licensen har tidigare varit begränsad till vissa behandlingar.

– Nu är vi godkända för NOF:s hela program inklusive topcoats, säger Fredrik.

Att de stora volymerna inte kommer på en gång har positiva effekter. Det handlar om en komplicerad anläggning med två robotar som lossar och lastar processen. Linen har kunnat köras in utan stress. Resultatet är superkvalitet!

Trumlinen för Geomet® invigdes förra året.
Kapaciteten och möjligheterna ökade rejält.

Affärsområdet erbjuder även zinkbehandling, Gleitmoprodukter och passivering på rostfritt. Volymerna ökar bla beroende på beställningar från försvarsindustrin, men även övrig industri ökar, vilket mer än väl uppväger nedgången i byggsektorn. Även vår egen nya slingbil som hämtar och lämnar gods på förutbestämda tider är uppskattad av kunder och medför ökade volymer.

– Kapaciteten i zinkline har ökats genom att vi lagt till en transportör och anställt två nya medarbetare som kör i tvåskift, säger Fredrik.

Kombinationen av zinkbehandlingar och Geomet® samt Affärsområdet Protection & Paints ytbehandlingar medför att Provexa alltid har korrosionsskydd på rätt nivå för olika miljöer. Inomhus är zink det mest kostnadseffektiva, utomhus ger tex Geomet® ett mycket gott skydd mot korrosion. Det är en zinkflakebehandling som inte orsakar vätesprödhet och har goda miljöprestanda.

Det finns en stark framtidstro hos Affärsområde ZnFlake om att kunna fortsätta växa. Vi har högsta kvalitet och korta ledtider som kunder uppskattar säger Fredrik. Dessutom kan Zinklinen lägga till ett tredje skift, Geomet® trumline håller på att varva upp och det planeras utbyggnad som frigör mer yta för Affärsområdet för nya spännande investeringar.

Intresserad av att höra mer?
Kontakta Fredrik!

Fredrik Revellé
Affärsområdeschef ZnFlake

Mail: fredrik.revelle@provexa.com
Telefon: +46 31 361 47 81
Mobil: +46 73 255 50 56