Ökad kapacitet i produktionen på Provexa Technology!

16 mars, 2023

På Provexa Technology pågår just nu installation av två nya tankar för produktion med kemnickel.

Detta kommer att öka kapaciteten och dessutom ge möjlighet att ha igång två olika kemnickelprocesser samtidigt. På Provexa Technology erbjuds plätering med både högfosfor- och mellanfosfor samt vissa processer för specialkemnickel. Processerna körs antingen i häng, trum eller korg.  

Även guldproduktionen kommer att få ökad kapacitet av detta då ett stort flöde i dagsläget har kemnickel som spärrskikt innan det guldpläteras. Vid kemnickelproduktion är rengöring av tankarna och underhåll en väldigt viktig aspekt. I och med systemet med två tankar kommer man därmed inte att behöva ställa produktionen helt vid underhåll, utan man kan köra i den andra tanken.  

Den ökade kapaciteten kommer att leda till kortare ledtider och på så vis ge oss bättre möjlighet till bra service för våra kunder.  

Information om kemnickel
Vid kemisk autokatalytisk förnickling fäller nicklet ut spontant på godsytan utan ström. Processen gör att skikttjockleken inte varierar beroende på detaljens utformning och dess strömtäthetsområden som vid en elektrolytisk nickelplätering. Nickelsskiktet vid kemisk förnickling är fosforhaltigt och detta finns i flera nivåer med olika egenskaper. Vid kemisk förnickling eftersträvar man ofta korrosionsskydd, nötningsbeständighet, jämna skikt och hårdhet. 

Provexa erbjuder flera sorters kemisk förnickling. Bland annat mellanfosfor, som innehåller 6-9% fosfor, eller högfosfor med över 10% fosforhalt. Kemnickel förkortas ofta NiP(x%) där procentsatsen inom parentes visar önskad fosforhalt. De stora skillnaderna mellan processerna är i korrosionsskydd och skiktets hårdhet. Högfosfor kemnickel är även omagnetiskt. Processerna körs antingen i hängprocess eller i korg. 

Intresserad eller har ytterligare frågor?
Kontakta Fredrik!

Porträttbild Fredrik Stewart

Fredrik Stewart
Laboratoriechef Provexa Technology AB
fredrik.stewart@provexa.com
+46 31 430 778
+46 762 25 52 35