Ny anläggning för Zinkflake på Provexa

13 oktober, 2022

Maskinen har en helt ny typ av centrifug som Provexa har blivit det första företaget i Europa att ta i drift

Text & Foto: Ytforum

Provexa Ytbehandling har just tagit i drift en helt ny line för zinkflakebehandling av massgods. Jämfört med den gamla anläggningen har den nya högre kapacitet, högre automatiseringsgrad, större flexibilitet, fler processval samt kan dessutom ytbehandla skruv med klenare dimensioner. Maskinen har en helt ny typ av centrifug som Provexa har blivit det första företaget i Europa att ta i drift.

Investeringen, som är på cirka 20 miljoner kronor, har föregåtts av många studiebesök och omfattande diskussioner med de få leverantörer i Europa som kan tillhandahålla en dip-spin-maskin med den senaste tekniken.

– Vi har grundligt undersök olika alternativ och känner oss säkra på att vi har fått den för oss bästa lösningen, säger Daniel Hedling som sedan förste augusti är bolagets vd.

För drygt tre år sedan bestämde man sig för att undersöka möjligheterna till att installera en ny maskin. En viktig orsak var att stora kunder hade gjort förfrågningar på tjänster som Provexa då inte kunde hantera. Det innebar att betydande godsvolymer ytbehandlades i Tyskland istället.

En traditionell förbehandling med blästring

Godset anländer normalt i pallar som efter att de har placerats i linen lyfts upp och töms i ett tråg som sedan fyller trummorna med en förutbestämd vikt. Mängden gods i trumman anpassas till de olika detaljernas förutsättningar. Förbehandlingen innehåller de vanliga stegen med doppavfettning och sköljar. Normalt betas inte godset, eftersom den processen på höghållfasta material kan orsaka vätesprödhet. Istället blästras gods innan ytbeläggning för att säkerställa en god vidhäftning av det färdiga skiktet.

Dip-spin i tre korgar

Efter blästring delas batchen upp i tre delar som överförs till separata trummor. Dessa doppas i zinkflake-slurryn där överskottet sedan centrifugeras bort. Tanken, som godset doppas i, rymmer 80 liter och är enkelt att byta ut om andra varianter av basbeläggning eller top-coat ska användas.

– Den gamla maskinen hade en tank på 400 liter vilket gjorde det både dyrt och omständigt att tillhandhålla olika varianter av Geomet. Nu har vi blivit mycket mer flexibla, säger Kristoffer Skalsky som nyligen tillträtt som marknadschef.

Centrifugeringen kan varieras mycket. Hållaren för de tre korgarna kan roteras samtidigt som de enskilda korgarna också kan snurras runt. Dessutom går hela stativet till de tre korgarna att tilta. Sammantaget gör det att skruvar ner till M5 kan ytbehandlas utan att det blir för tjocka skikt i gängbottnarna. Även insex- och torxskruv kan ytbehandlas med mindre problem med rester av Geomet i skruvhuvudets försänkning. Efter doppning och centrifugering för godset över till en gallerkorg som en robot sedan lyfter över till bandet som tar korgen till härdugnen. Basbeläggningarna härdas vid drygt 300 °C medan en top-coat härdas vid omkring 200 °C. Det går att samla flera korgar med gods med basbeläggning i en buffert i väntan på att få en top-coat, på så sätt behöver man inte ändra temperaturen i ugnen så ofta.

Stor kapacitet

Tidigare var det möjligt att producera 250–300 kg/h men den nya maskinen klarar 1 000 kg/h och dessutom med mindre bemanning.
– Det är inte bara att vi får lägre arbetskraftskostnader utan vi har också med hjälp av robotarna kunnat eliminera en del slitsamma arbetsmoment, betonar Daniel.

För den typ av detaljer som Provexa tidigare inte har kunnat ytbehandla har kunderna i första hand vänt sig till stora ytbehandlingsföretag i Tyskland. I många fall är de svenska företagens volymer små i relation till vad som är vanligt i Tyskland och det har inneburit att de svenska kunderna inte alltid har fått den service som de förväntar sig.

– De signaler jag har fått är att intresset är stort från marknaden nu när vi kör igång. Förväntningar är stora när det gäller kvalitet och service vilket vi givetvis ska leva upp till, framhåller Fredrik Revellé, som sedan den första augusti är Affärsområdeschef för ZinkFlake på Provexa Ytbehandling AB.

– Den nya maskinen kommer dessutom, tack vara den höga kapaciteten, ge betydligt kortare ledtider, tillägger Fredrik Revellé.

Geomet

Geomet är en zinkflakebeläggning som kan appliceras på flera sätt. Den nya maskinen tillämpar dip-spin och Provexa har sedan tidigare också en line för hänggods. Processen är vattenburen och innehåller flagor av zink och aluminium i ett oorganiskt bindemedel. Idag tillhandahåller Provexa två varianter där den ena har ett integrerat smörjmedel i form av PTFE som ger en låg och stabil friktion. Den andra varianten saknar PTFE och kan användas som den är eller med olika top-coats som kan ge olika kulörer och specifika friktionsegenskaper. Skikttjocklekar på basbeläggningen varierar mellan 6 och 15 µm.

Licensgivaren gör omfattande kontroller

Provexa är den enda licensierade legoytbehandlaren för Geomet i Norden. Licensgivaren NOF Metal Coatings Group ställer hårda krav på sina licenstagare. Revisioner sker på plats två gånger per år för att säkerställa att processerna sköts på överenskommet sätt. Dessutom tas prover från produktionen varje vecka som skickas till Frankrike för utvärdering.

– Det känns tryggt både för kunden och för oss att NOF lägger så mycket arbete på att vi alltid ska leverera en fullgod ytbehandling, avslutar Daniel.