Aluminium

Vid ytbehandling av aluminium är det viktigt att ytbehandlaren får reda på vilken legering det är då de skiljer sig väldigt från varandra. Detta påverkar framför allt förbehandlingsprocessen för ytbehandlaren. De flesta aluminiumlegeringar går att ytbehandla och anledningarna är många. Slitageegenskaper, utseende, konduktivitet eller för att förebygga galvanisk korrosion är några exempel. Nedan är de ytbehandlingsprocesser som Provexa erbjuder för ytbehandling av aluminium. Läs mer om en process genom att klicka in på den.