Design & Utseende

En visuellt tilltalande yta kan vara skillnaden för om en produkt uppfattas som exklusiv eller inte. Rätt design, redan vid ritningsstadiet, kan påverka materialval, produktionsmetod och i slutänden den totala ekonomin.