Design & Utseende

En visuellt tilltalande yta kan vara skillnaden för om en produkt uppfattas som exklusiv eller inte. Rätt design, redan vid ritningsstadiet, kan påverka materialval, produktionsmetod och i slutänden den totala ekonomin.

Provexa Earth Black®

Provexa Earth® är i grunden en höglegerad Zink. Vi har återskapat Zinks egen legering i naturen då vi anser att detta är framtidens alternativ till dagens traditionella Zink-Nickel. Ett oslagbart rostskydd helt fritt från nickel.