Nötningsskydd

Med nötning menas förlust av ett materials yta som är resultatet av friktion. Det går att effektivt förhindra ytslitage genom ytbehandling. Ytans hårdhet mäts i HV och är en avgörande parameter som är viktig att beakta vid val av ytbehandlingsmetod. Hårdheten på en del ytbehandlingar kan regleras med hjälp av värmebehandling.