Grafenprojektet Pluto Conductive

12 maj, 2020

En elektriskt ledande grafenbaserad ytbeläggning med korrosionsbeständighet och definierade friktionsegenskaper

Provexa Technology AB har nyligen beviljats pengar från den statliga forskningsmyndigheten Vinnova inom deras grafenprogram för att leda ett forskningsprojekt för utveckla en ny Pluto-produkt. Där skall vi strukturerat undersöka hur vi kan optimera grafenets påverkan för att få Pluto mer elektriskt ledande, vilket är efterfrågat av industrin när trenden går mot ökat elektrifiering i samhället. Ett elektriskt ledande ytskikt med Provexa Plutos® goda korrosionsskydd skulle vara världsunikt!

Övriga projektdeltagare är Provexa Ytbehandling AB, RISE, Nilar, Chalmers och Chalmers Industriteknik.

Ni kan läsa mer om Pluto Conductive på forskningsprogrammets webbsida:

Chalmers Industriteknik som är projektdeltagare har också skrivit om projektet på sin webbsida:

Projektet startar den 18 maj och pågår fram till november 2022.