Provexa storsatsar på en hållbar värld

5 oktober, 2021

Provexas styrelseledamot Anders Hultmark sammanfattar framtidsvisionen

Nästa gäng vi träffas är jag inte längre VD för Provexa Ytbehandling. Vår mångårige medarbetare Anton Karlsson tog över den 1 oktober 2021. Däremot är jag kvar som styrelsens ordförande, med uppgift att utveckla företaget och branschen i ett bredare perspektiv.

Provexa på Gamlestadsvägen i Göteborg är idag Nordens största och mest kompletta anläggning för ytbehandling. Vi har kommit hit genom stora investeringar i ny teknik och produktionsutrustning.

Men, den stora förändringen handlar om företagskultur. Alla medarbetare är idag medvetna om våra tre viktigaste kundlöften: Kvalitet, leveranssäkerhet och kommunikation. Och vad viktigare är, de förstår varför det är så viktigt att uppfylla dessa löften.

Leveranssäkerheten är en allt viktigare fråga. Det gäller att leverera i utlovad tid. Nu tar vi nästa steg genom att fokusera på ledtiderna dvs. tiden från att godset anländer oss till att det levereras till kund. Förr hade vi genomsnittliga ledtider på 15 dagar, idag är vi nere på tio och målet är fem och observera, detta är inklusive helgdagar. Med bibehållen hög leveranssäkerhet.

Satsningarna ger resultat. Provexa har idag tillräckliga muskler för att investera 60 miljoner kronor under 2022 och 2023. Vi bygger ut fabriken med 5 000 kvadratmeter, den största utbyggnaden hittills, för att skapa utrymme för en storskalig anläggning för svartoxidering, ny Geomet® trumline och effektivare logistik.

Investeringarna är första steget på en ny resa för Provexa. Visionen är att bli Nordens ledande kunskapshus inom ytbehandling. Vi är på god väg genom att utvecklingen numera drivs i ett eget bolag, Provexa Technology AB. Det ger oss trovärdighet som konsulter och möjlighet att licensiera ut våra egenutvecklade metoder. Exempel är Provexa Earth® och Provexa Earth Black®, vilka blivit väl mottagna på marknaden tack vare god funktion samt bra miljöegenskaper.

Vidare betyder vår organisation med fyra affärsområden stora fördelar. De arbetar under stort eget ansvar och kunderna har direkt kontakt med den enhet som gör jobbet. Sedan inledningen på pandemin har vi inte längre någon säljkår. Affärsområdeschefen med modernt digitalt stöd gör affären själv, vilket effektiviserar säljprocessen för såväl kund som för oss.

Egna teknologier innebär också ett ansvar för slutresultatet, oavsett om arbetet utförs av oss själva eller av licenstagare. För att erbjuda tillräcklig kapacitet för efterfrågade metoder är ett alternativ att göra förvärv. Att utreda den möjligheten blir en av mina uppgifter som arbetande styrelseordförande.

Allt detta förenas i en övergripande vision: ”Vi drömmer om en hållbar värld, där vårt bidrag är världsledande ytteknik.”

Anders Hultmark
Styrelseordförande Provexa