Provexa certifieras för sitt ledningssystem

15 juni, 2020

Det uppfyller kraven enligt:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, och ISO 45001:2018

Provexa har blivit tilldelat certifikat gällande sitt ledningssystem. Certifikatet utfärdas av Qvalify och bekräftar att vårt ledningssystem uppfyller kraven enligt:

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Se certifikatet här!