Zink-Nickel-dödaren

24 juni, 2019

Det är dags att vi minskar användningen av nickel. Vi lanserar resultatet av många års forskning: Provexa Earth Black®.

Du är i branschen och du vet att nickel är dåliga nyheter. Det är giftigt, smutsigt och farligt – men används trots det i korrosionsskydd av många ytbehandlare i många länder. Inte så konstigt. Det har inte funnits några alternativ. Det gör det nu.

Vi lanserar resultatet av många års forskning: Provexa Earth Black®. En patentsökt ytbehandlingsmetod som utnyttjar de naturliga oxidationsprocesserna som sker i kontakt med luften. I grunden handlar det om en höglegerad zink. Övermålningsbar med bra svärta, UV-beständig och kemiresistent – men framförallt: Det är en ytbehandlingsprocess i linje med naturens eget system. Och helt utan nickel.

Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi, ett besvär man bär med sig livet ut. Ca 15% av kvinnorna i Norden är drabbade. Hos särskilt utsatta kan långvarig exponering för nickel orsaka astma eller cancer i bihålor och lungor. För höga halter av nickel i skog och mark kan påverka den mikrobiella aktiviteten och leda till försämrad grobarhet och produktion.

 

Det är dags att vi minskar användningen av nickel.
Ta kontakt med oss så berättar vi om hur det ska gå till!