Zink-Nickel-dödaren

24 juni, 2019

Det är dags att vi minskar användningen av nickel. Vi lanserar resultatet av många års forskning: Provexa Earth Black®.

Du är i branschen och du vet att nickel är dåliga nyheter. Det är giftigt, smutsigt och farligt – men används trots det i korrosionsskydd av många ytbehandlare i många länder. Inte så konstigt. Det har inte funnits några alternativ. Det gör det nu. Vi lanserar resultatet av många års forskning: Provexa Earth Black®. En patentsökt ytbehandlingsmetod som utnyttjar de naturliga oxidationsprocesserna som sker i kontakt med luften. I grunden handlar det om en höglegerad zink. Övermålningsbar med bra svärta, UV-beständig och kemiresistent – men framförallt: Det är en ytbehandlingsprocess i linje med naturens eget system. Och helt utan nickel. Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi, ett besvär man bär med sig livet ut. Ca 15% av kvinnorna i Norden är drabbade. Hos särskilt utsatta kan långvarig exponering för nickel orsaka astma eller cancer i bihålor och lungor. För höga halter av nickel i skog och mark kan påverka den mikrobiella aktiviteten och leda till försämrad grobarhet och produktion.

Kort sagt: Det är dags att vi minskar användningen av nickel.

Ta kontakt med oss så berättar vi om hur det ska gå till!