VD-byte på Provexa Ytbehandling AB

11 maj, 2022

Anders Hultmark tar över rollen

Anders Hultmark är koncernchef för Provexa. Från och med 2 maj 2022 är han tillika VD för Provexa Ytbehandling AB. Anton Karlsson, som förtjänstfullt har tjänstgjort som VD under sex månader,  kommer att fortsätta som Tf affärsområdeschef på Provexas Anderstorps-enhet Plating on Plastic. Ny VD för bolaget kommer att rekryteras under 2022/23.

 

 

 

 

 

Porträttbild Anders Hultmark

Anders Hultmark, VD Provexa Ytbehandling AB
anders.hultmark@provexa.com