Världspatent på Provexa Pluto©

6 mars, 2019

Provexa följer upp succén Provexa Earth© med den patentsökta processen Provexa Pluto©. Med hjälp av bl.a. grafen får ytbehandlingen helt nya egenskaper, som elektrisk ledningsförmåga och friktion. Nu byggs en fullskalig produktionslinje.

Det har varit tyst ett tag om grafen, materialet som 2010 belönades med Nobelpriset i fysik. Under några år spe­kulerades det om allt fantastiskt det skulle användas till. Men ingen såg framför sig ny och revolutionerande ytbehandling. Det började med att Anders Skalsky, utvecklingsansvarig hos Provexa, läste en forskningsrapport om att grafen kan blandas ut i vatten, vilket skulle göra det möjligt att använda i ytbehandling.
– Vi beställde grafen och genomförde tester i vårt labb. Efter omfattande utveck­lingsarbete fick vi det att fungera, minns Anders Skalsky.

Attraktiva egenskaper

Grafen har ett antal attraktiva egenskaper. Bland annat är det elektriskt ledande, lätt och starkt samt sänker friktionen, egenska­per som är eftertraktade vid ytbehandling.
– Processen som vi utvecklade fung­erade, men vi ville vara säkra på varför. Vi anlitade forskare som tillsammans med oss tog reda på svaret, berättar Anders.

Innovationspris

Förstudien finansierades helt av Provexa. Resultatet belönades med Innovationspris av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova. De lämnade även bidrag så Pro­vexa kunde utveckla en färdig process tillsammans med forskare på Chalmers Industriteknik AB, Swerea IVF och ett norskt forskningsin­stitut. Omfattande provning genomfördes. De första provbitarna har suttit i utsatta lägen på fordon i mer än två år.
Från början trodde Anders och hans medarbetare att det skulle bli en mindre process än världspatenterade Provexa Earth©. Där­för döptes den nya uppfinningen lite blygsamt till Provexa Pluto©.

Stor potential

Av förhandsintresset att döma har Pluto större potential än Earth som i sin tur sla­git igenom snabbare än förväntat. Redan nu förhandlas det med de första licensta­garna för Earth. I Skandinavien behåller tillsvidare Provexa ensamrätten till sin skapelse.
– Vi kallar hela utvecklingssatsningen för Vintergatan. Med facit i hand borde vi kanske valt en större planet än Pluto, med tanke på potentialen.
Anders betonar att Pluto är en själv­ständig innovation och inte en uppföljare. Däremot är Earth den perfekta förbe hand ­lingen och resultatet av de båda i kombi­nation blir en komplett ytbehandling. Tänkta användningsområden är fordon, marina tillämpningar och byggsektorn.
Processen innehåller betydligt mer än bara grafen, även om materialet ligger bakom flera av de unika egenskaperna. Det är en mycket tunn lack, 10 mikro­meter, med bra korrosionsskydd och möjlighet att styra friktion och elektrisk ledningsförmåga. Dessutom kan produk­ten färgsättas i olika kulörer. Tunna skikt gör att metallstrukturen syns genom färgen, ungefär som vid anodisering.

Nickelfritt gagnar miljön

Det är samma miljötänk bakom Provexa Pluto© som med Provexa Earth©. Skillnaden är att nykomlingen ger ett reptåligt ytskikt. Kombinationen av båda erbjuder högklassigt korrosions­skydd, utan nickel, vilket gagnar miljön.
Provexa har ansökt om världspatent för Pluto. Det här är den femte egenutveck­lade processen, men långt ifrån den sista. Enligt Anders Skalsky är namnen på sol­systemets planeter redan intecknade av nya idéer.
En kombinerad produktionsline för Pluto och Earth håller på att byggas. Den ska vara i drift under 2019.

Pluto har tack vare grafen flera unika egenskaper, säger Anders Skalsky