R&D

Provexa Technology AB bedriver forskning och utveckling för att ta fram ytteknik, ofta tillsammans med kunder för framtida produkter och för att förbättra befintliga produkter. Detta ger fördelar då vi skapar produktidéer i forskningsfasen och i dialog med våra kunder.