Konsulttjänster

Rådgivning inom produktutveckling

Provexa Technology AB erbjuder rådgivning inom produktutveckling. Vi tar framgångsrikt fram den bästa yttekniken och processer till våra kunder. Vårt koncept bygger på att delta tidigt i kundens produktutveckling för att säkerställa rätt teknik för de funktioner kunden har behov av. Vi bistår kunden med kunskap för rätt ytteknik.

Leverantörsutveckling och leverantörsval

Med vår erfarenhet, kunskap och teknikutveckling bidrar vi med att utveckla supply chains till OEM och andra kunder. Vi kan säkerställa ett optimalt leverantörsval genom att anvisa lämplig ytbehandlare, men också genomföra audits och industrialiseringssupport. Vi erbjuder vår kunskap i ytteknik globalt.