Labbtjänster och specialproduktion

Specialproduktion

Ibland är kraven speciella, uppdragen av engångskaraktär eller kräver en icke ordinär kvalitetssäkring, hantering och validering. I dessa fall erbjuder vi vår specialproduktion som är organiserat under vårt lab. Specialproduktionen på lab består av tre liner: en automatiserad line med processbad på ca 300 liter. En ädelmetalsline för plätering med guld och silver med processbad om ca 25 liter. Den tredje är en mindre flexibel line med processbad om ca 5-10 liter för tillfällig produktionsuppsättning. Dessutom har vi tillgång till en manuell avdelning för serieproduktion.

Provning

Vi erbjuder provningsanalys till OEM, ytbehandlare, institut och andra kunder. Efter avslutat testperiod levererar vi en utförlig rapport med bilder från provningstiden där vi dessutom kan inkludera rekommendationer för åtgärder gällande konstruktion och ytbehandling. Våra metoder för korrosionsprovning är:


  • Cyklisk testning ACT – Accelererat korrosionstest
  • Utomhustestning – väder- och scab test
  • Saltdimstest
  • o NSS – Neutral salt spray test
    o AASS – Acetic acid salt spray test
    o CASS – Copper-accelerated salt spray test
  • Provning med termisk cykling I miljöklimatkammare