Labbtjänster och specialproduktion

För specifik information om Provexas labbtjänster, se dokumentet tjänsteerbjudande laboratorium (klickbar länk till PDF).

Specialproduktion

Ibland är kraven speciella, uppdragen av engångskaraktär eller kräver en icke ordinär kvalitetssäkring, hantering och validering. I dessa fall erbjuder vi vår specialproduktion som är organiserat under vårt lab. Specialproduktionen på lab består av två liner: en automatiserad line med processbad på ca 300 liter och en mindre med processbad om ca 5 liter. Dessutom har vi tillgång till en manuell avdelning för serieproduktion.

Provning

Vi erbjuder provningsanalys till OEM, ytbehandlare, institut och andra kunder.