Produktutveckling

Provexa Technology AB utvecklar processer och produkter till kemibolag, OEM-tillverkare och ytbehandlare.

Vi licensierar vår teknik till andra ytbehandlingsföretag i partnerskap med specialkemiföretag. Vi erbjuder lab- och analystjänster, specialproduktion och provning.