Staffan Marklund börjar som koncernchef för Provexa den 11 december 2023

8 december, 2023

Han ersätter Anders Hultmark som blir Styrelseordförande

Staffan Marklund tillträder tjänsten som koncernchef för Provexa den 11 december 2023 och ersätter Anders Hultmark som blir Styrelseordförande. Provexa växer och utvecklas positivt. Koncernens finansiella ställning är god och det finns ett intresse att göra förvärv i branschen när tillfälle så erbjuds.

Staffan Marklund är Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Efter studierna har han arbetat som managementkonsult samt i olika ledande befattningar som försäljningschef och VD.

– Att få kliva in i rollen som koncernchef för Provexa skall bli väldigt spännande, säger Staffan. Vidare menar Staffan att det finns goda möjligheter att utveckla Provexakoncernen till en ledande ytbehandlare i Skandinavien.

Den svenska industrin är mitt uppe i den gröna omställningen, där ytbehandling kommer att vara central för att skapa hållbara produkter. Inte minst blir vår satsning på utvecklings- och konsultbolaget Provexa Technology en viktig pusselbit för framtidens hållbara ytbehandlingar.

Staffan ser fram emot att fortsatt framgångsrikt utveckla nuvarande Provexabolagen samt förhoppningsvis kunna bidra till att addera några ytterligare spännande bolag till Provexakoncernen.

– Jag önskar Staffan, medarbetare, kunder och övriga intressenter all lycka och framgång, säger Styrelseordförande Anders Hultmark.

Provexa koncernen erbjuder ytbehandling av metaller och plaster. Vi är 100 anställda och verksamheten omsätter 150 MSEK och finns i Göteborg (ytbehandling metaller) och Anderstorp (ytbehandling plaster). Koncernen består av tre bolag: Moderbolaget som är ägarbolag (Provexa Surface Technology AB) samt dotterbolagen Provexa Ytbehandling AB (ytbehandling av metaller och plaster) samt Provexa Technology AB (R&D, konsultverksamhet och specialproduktion).