Provexa Technology hjälper kraftverk att producera mer el

3 oktober, 2023

”Efterfrågan ökar kraftigt”, säger bolagets VD Anders Skalsky

Text: Janne Näsström

Skillnaden mellan bra och dålig ytbehandling är kunskap. Det är vad Provexa Technology AB erbjuder.

– Efterfrågan ökar kraftigt, säger Provexa Technologys VD Anders Skalsky som även är en av konsulterna.

Provexa har sedan starten 1881 arbetat med forskning och utveckling, med målet att skapa egna kemiska och galvaniska ytbehandlingar. Det har utmynnat i ett antal patenterade processer.

– När det visade sig att vårt kunnande behövs inom ett bredare fält, startade vi år 2019 ett särskilt teknikbolag (Provexa Technology AB), förklarar Anders.

Idag bedrivs verksamheten i huvudsak inom tre områden. Dessa är konsulttjänster, analys & provning samt forskning & utveckling. Dessutom sker krävande produktion i laboratoriet med teknisk förgyllning och försilvring. Projekten drivs på uppdrag av kunder, även i samverkan med universitet och forskningsinstitut.

En del av uppdragen kommer från systerbolaget Provexa Ytbehandling AB, vilken är den producerande delen av koncernen. Anders Skalsky understryker att teknikbolaget arbetar självständigt och finansieras med egna intäkter.

– Vår uppgift är att leverera resultat till våra kunder dvs våra uppdragsgivare. Vi hjälper lika gärna kunden att bygga en egen fabrik som att leverera labbtjänster i form av tex guld och silverlegeringar, påpekar Anders.

Exempel på pågående uppdrag är insatser på kraftverk för att minska förluster i elektriska överföringar, att upphandla och driftsätta en fabrik för svartoxidering samt att minska interna förluster i batterier till fordon.

– I projekten ser vi hur viktig ytbehandlingen är för att hushålla med jordens resurser. Bara arbetet med att minska elektriska förluster i kraftverk gör att mer el blir tillgänglig och därmed på sikt lägre priser på el säger Anders.

Efterfrågan ökar på bolagets tjänster. Tillväxten ligger på Gasellnivå med god lönsamhet. Under 2023 beräknas ökningen landa på cirka 30 procent. Det behövs fler kvalificerade medarbetare. Intresserade kan höra av sig till Anders Skalsky. Han kan erbjuda mer än ett jobb. Ytteknik på den här nivån bidrar till en hållbar värld!