Provexa söker världspatent för innovativ ytbehandling

20 november, 2019

Vi jobbar med stort fokus på hållbarhet och innovation och erbjuder sina kunder den senaste tekniken inom ytbehandling.

Nedan följer en tidningsartikel som publiceras i Dagens Industri november 2019.
Länk till artikeln hittar du här.

Provexa AB som omsätter 115 MSEK och har 90 anställda, utför ytbehandlingstjänster för industrin och ligger idag i framkant när det gäller innovation i ytbehandlings- branschen. Sedan Anders Hultmark blev VD år 2016 har Provexa AB satsat stort på innovation, som från 2019 görs i eget bolag – Provexa Technology AB. Bolaget har idag sökt världspatent på flera nya ytbehandlingsprocesser. En del av utvecklingen finansieras av innovations- myndigheten Vinnova och produkterna tas fram i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, kemiföretag och RISE. Anders Hultmark berättar att branschen länge präglats av konservatism, något som Provexa med sina tekniska innovationer ämnar förändra.

– Förr i tiden hade stora företag, OEM egna ytbehandlingsexperter, men så ser det inte ut idag. Det är sällan det läggs pengar på innovation och utveckling – och just därför tar vi plats och utvecklar branschen, berättar Anders Hultmark.

 

 

 

Revolutionerande processer
Provexa Earth Black® är bara den senaste innovationen i en serie av patenterade processer framtagna av Provexa. Bolaget ansökte nyligen om världspatent för Provexa Earth Black®, ett rostskydd helt fritt från nickel – ett ämne som både är giftigt och farligt men som används av ytbehandlare i många länder. Provexa Earth Black® har många goda egenskaper utöver rostskydd och utnyttjar de naturliga oxidationsprocesserna som sker vid kontakt med luften och gör stor miljönytta. Innovationerna används idag i företagets egna liner i Göteborg. Den nya tekniken väcker stort intresse runt om i världen, såväl inom branschen som hos OEM.

– Det är en stor milstolpe för oss då vi ständigt eftersträvar att utveckla processer som reducerar utsläpp och ligger främst i LCA. Provexa Earth Black® är revolutionerande i branschen. Det finns inget liknande i världen idag, säger Anders Hultmark.

LCA – livscykelanalys
För Provexa är LCA av högsta prioritet och fler kunder ställer krav på LCA analys, en metod som används för att bedöma vilken miljöpåverkan en produkts livscykel har från råvaruutvinning till tillverkning. Fordonsindustrin elektrifieras även allt mer, till exempel är bilbatterier korrosiva och elbilar innehåller allt fler ytbehandlade komponenter. För att möta de allt mer hårda kraven utvecklade teamet Provexa Pluto®, en färg armerad med grafen med hög vidhäftning och de allra bästa LCA egenskaper. Färgen leder ström, skyddar mot korrosion och tål nötning, stenskott och kemikalier.

Siktar högt
Provexas vision är en hållbar värld där de kan bidra med världsledande ytteknik och framtidsplanerna är stora. Nu har bolaget siktet inställt på nya innovationer, till exempel att erbjuda ett miljövänligt alternativ till förkromning – ”krom utan krom”, kallat Provexa Venus®. Provexa planerar även att utveckla en ytbehandling som gör det möjligt att skapa strömbrytare och andra komponenter för lågspänning direkt på metall. Utvecklingen kommer att ske i samarbete med forskare från Chalmers Tekniska Högskola och grafen finns med i planerna även här.

– Inget borrande, inget skruvande, ingen ledningsdragning – bara ren funktion, avslutar Anders Skalsky, utvecklingsansvarig på Provexa.