Provexa Earth® och Pluto® gör Kinnegrip ännu mer premium

18 februari, 2021

Kinnegrip är ett begrepp bland åkerier över hela Europa. Företaget stärker sin ställning som premiumfabrikat genom att ytbehandla med Provexa Earth® och Pluto®.

Kinnegrip tillverkar stolpar och låssystem för lämmar och kapellsidor till lätta och tunga fordon. Produkterna är en liten men väsentlig del av säkerhet på vägarna.

– Stolpar och lås har stor betydelse för säkring av lasten, säger Martin Karlsson, ansvarig för inköp och produktions­planering.

Korrossionsskyddet är A och O för premiumprodukter som dessutom är viktiga för trafiksäkerheten. Tidigare ED lackerades produkterna vid fabriken i Lidköping.

– Vi kände att det egna måleriet inte var optimalt och började söka efter alternativ som kunde höja vår kvalitet ytterligare, säger Martin.

Sökandet ledde till Provexa, som erbjöd en kostnadseffektiv tvåstegsbehandling utan omhängning. Först ett korrosionsskydd med två patenterade och miljöanpassade metoder: Provexa Earth® och ovanpå den Provexa Pluto®. Miljöprestanda var en viktig del i beslutet och samtidigt blev ytan bättre och mer tilltalande än den tidigare lacken.

Kinnegrip har gjort de första testen hos extern part och resultaten uppfyller mer än väl förväntningarna.

– Våra kunder är påbyggare som säljer till åkerier säger Martin. Åkarna lägger i sin tur på ett topp­skikt i rätt RAL kulör. Vår roll är att leverera bra skydd mot korrosion och bra underlag för den slutliga lacken, som Provexa väl uppfyller förklarar Martin.

Ofta blir tillverkare som levererar genom återförsäljare anonyma för slutkunden. Men i det här fallet har ”Kinnegripare” blivit ett begrepp hos både svenska och utländska åkerier när de vill ha en premiumlösning för stolparna på flaket.

För ett premiumfabrikat gäller det att ligga steget före konkurrenterna och hela tiden utveckla sina produkter. Därför valde Kinnegrip Provexa Earth® och Pluto® säger Martin Karlsson.


Foto: Janne Näsström