Provexa bygger om för 30 miljoner för att möta ökad efterfrågan!

15 september, 2022

Detta innebär att vi rustar för ökad kapacitet från dagens 140 MSEK till 200 MSEK år 2024

Provexa är en av få i branschen som erbjuder kunder både ytbehandling och teknikutveckling. För att möta ökande efterfrågan på nya ytbehandlingar och befintliga processer genomför vi följande investeringar och ombyggnationer:

  • Provexa bygger en ny trumline för Geomet®. Den nya trumlinen fyrdubblar kapaciteten, höjer kvaliteten och ökar processutbudet. Kort och gott blir det Europas modernaste trumline med helt ny robotteknik som i grunden förändrar sättet att ytbehandla.
  • Vår kombilina kommer att byggas ut för att fördubbla kapaciteten, sätta nya processer och förbättra logistiken. Målsättningen är att också minska energiåtgången och öka effektiviteten på line.
  • För att genomföra utbyggnaden av kombilinan stänger vi E2-line där vi idag kör Provexa Earth Black®, Pluto® och ED. Två unika mycket väl fungerande ytbehandlingar, som under rådande höga energipriser inte kan drivas med lönsamhet. Delar av E2-line godset flyttas till E1-line som fortsätter att som vanligt köra fosfatering, Provexa Earth® (höglegerad zink) och ED.
  • I samband med högre efterfrågan på ytbehandling av plaster ökar vi effektiviteten i Anderstorp. Vi investerar också i nytt tak och ny modern bergvärme med målsättning att reducera energiåtgången med 50%.

Sammantaget innebär ovan förändringar att vi rustar Provexa-koncernen för nya ytbehandlingar och ökad kapacitet från dagens 140 MSEK till 200 MSEK år 2024.

För frågor kontakta:

Porträttbild Daniel Hedling

Daniel Hedling
VD Provexa Ytbehandling AB
Tel: +46 31 430 791
daniel.hedling@provexa.com

Porträttbild Daniel Hedling

Kristoffer Skalsky
Marknadschef Provexa Surface Technology AB
Tel: +46 31 430 799
kristoffer.skalsky@provexa.com