Positiv inledning för Provexa i Anderstorp

29 juni, 2023

Anläggningen, som ytbehandlar på plast, satsar på ökad energieffektivisering och större godsvolymer

Text & Foto: Ytforum (webbsida | LinkedIn)

I februari 2022 förvärvade Provexa ytbehandlingsföretaget Plating on Plastic i Anderstorp, som är det enda företaget i Sverige som utför elektrolytisk ytbehandling av plast och det enda i Norden som också klarar krav för utomhusanvändning av de ytbehandlade produkterna. Företaget satsar nu på ökad energieffektivisering och på större godsvolymer.

Plastytbehandling.

Efter förvärvet för ett drygt år sedan är nu Plating on Plastic fullt ut integrerat i Provexa under affärsområdet Galvano. Det är ett arbete som förlöpt på ett bra sätt. Företaget har inte tappat vare sig kunder eller personal och har dessutom lyckats öka omsättningen betydligt.

– Jag har arbetat här i 20 år och efter några år med en negativ utveckling har det verkligen blivit en nytändning när Provexa kom in som ägare, säger Gordana Krklinska, kvalitets- och miljöansvarig.

På Provexas anläggning i Anderstorp ytbehandlas plastmaterial med metalliska ytbehandlingar, vanligen genom olika typer av förkromning. Under kromskiktet läggs ett nickelskikt som bland annat bestämmer vilken finish som erhålls. För huvuddelen av produktionen används glansförnickling som ger ett blankt ytskikt. Förutom glansnickel utförs även matt- och satinnickel som till exempel kan ge en sidenmatt finish. Förkromad plast används på olika detaljer på fordons utsida, vilket ställer höga krav på korrosionsegenskaper och vidhäftning.

Rörklämmor till VVS.

Idag är Provexa den enda ytbehandlaren i Norden som har processer som uppfyller fordonsbranschens stränga krav. VVS och andra branscher växer, men fordonsindustrin är den största kundgruppen, vilket återspeglas i företagets kvalitetssystem.

– Vi är en av få ytbehandlingsanläggningar som är certifierade mot kraven i IATF 16949, vilket är betydligt mer krävande än vid en ISO 9001-certifiering, säger platschef Robin Hamic.

Detaljer till fordonsindustrin.

Nya mervärden

Att fabriken i Anderstorp nu ingår i Provexakoncernen innebär flera nya möjligheter som kan erbjudas kunderna. Provexa Ytbehandling i Göteborg har ett stort utbud av ytbehandlingsprocesser och Provexa Technology har ett välutrustat laboratorium och utför provningar och tillhandahåller olika konsulttjänster.

– All löpande kontroll av processer och ytbehandlingar klarar personalen i Anderstorp av, men om det dyker upp mer komplexa frågor finns kompetensen hos Provexa Technology till förfogande, betonar marknadschef Kristoffer Skalsky.

Det finns också fler möjligheter till kombinationsytbehandlingar. Har man väl skapat ett ledande skikt på plastdetaljer kan ytbehandlingen fortsätta i Göteborg om en kund till exempel önskar ett skikt av guld eller silver på sina detaljer. Tidigare i år har företaget börjat med en slingbil som kör mellan Göteborg, Karlstad och Karlskoga. Om det slår det väl ut är ambitionen att utöka rutten till att också omfatta fabriken i Anderstorp och kunder på fler orter.

Sexvärt krom på väg bort

Idag används sexvärt krom både i förbehandlingen och i själva förkromningsbadet. Även om det inte finns något sexvärt krom på produkterna efter ytbehandlingen, pågår det ett arbete för att byta båda processerna.

– Vi har dialog med två av våra leverantörer för att kunna byta ut kromsyrabadet, som vi använder för att etsa plasten, och vi beräknar att vi kommer att ha ett alternativ utprovat och klart i början av nästa år, säger Robin Hamic.

Byte till trevärd förkromning innebär inga tekniska svårigheter i och med att Provexa i Göteborg har använt trevärd förkromning sedan 2001.

– Vi är väl förtrogna med tekniken med trevärd förkromning, men innan vi kan göra bytet i Anderstorp måste vi vara överens med våra fordonskunder om krav på både utseende och korrosionsegenskaper, säger Oscar Hultmark affärsområdeschef Galvano på Provexa.

Detalj till tappkran för öl.

Energieffektivisering

Mycket pengar investeras för att få en mer energieffektiv anläggning. För att minska uppvärmningsbehovet har taket tilläggsisolerats, snabbportar installerats samt arbete pågår för att ersätta gasuppvärmning med bergvärme.

– Vi investerar betydande belopp i Anderstorp och räknar med att halvera energikostnaden som ett led i vårt hållbarhetsarbete, berättar Kristoffer Skalsky.

Stor potential

Provexa bedömer att det finns stora möjligheter till ökande volymer. Redan idag finns det flera intressanta projekt som förhoppningsvis innebär att produktionen kan gå upp till tvåskift efter semestern. Idag är fordon och VVS de helt dominerande branscherna, som båda önskar en hållbar och attraktiv yta, något som också efterfrågas inom andra branscher. Ytbehandling på plast kan också göras för att få elektriskt ledande ytor, till exempel för skärmning av elektromagnetisk strålning. Lödbarhet är ytterligare ett exempel på egenskaper som efterfrågas. – Marknaden för formsprutning av plast i Sverige är stor och vi vill vara kundens förstahandsval när godset ska pläteras. Vår kvalitet, kommunikation och korta ledtider gör att tillväxtpotentialen är riktigt stor. Dessutom tillkommer möjligheten att ta affärer utanför Sveriges gränser, anser Oscar Hultmark.

Oscar Hultmark, Robin Hamic, Kristoffer Skalsky, Gordana Krklinska och Johnny Green.

Vill du veta mer? Kontakta Oscar!

Porträttbild Oscar Hultmark

Oscar Hultmark

Affärsområdeschef och försäljning Galvano

E-mail: oscar.hultmark@provexa.com
Tel: +46 31 430 779
Mobil: +46 729 93 00 93