Pandemin gör att vi tänker nytt och mer klimatsmart

4 december, 2020

Provexas VD sammanfattar det händelserika 2020

Våren 2020 var ingen trevlig upplevelse för svensk industri. Industrin stängde på grund av pandemin och det fick återverkningar för oss på Provexa. Nedgången blev 20 procent under första halvåret. Men nu vänder det. Det är inte bara befintliga kunder som ökar sina volymer, Provexa tar även nya affärer.

Det finns flera anledningar till den positiva utvecklingen. Viktigast är att varje kris leder till omvärderingar. Själva har vi sett över organisationen. Våra fyra affärsområden har fått ansvaret för försäljningen, vilket ger större träffsäkerhet i affärerna. Kunderna träffar personer som kan våra processer och fokuserar på områden där Provexa erbjuder mervärden. Är affären inte rätt för oss, så rekommenderar vi en konkurrent. Även våra kunder ser över sina organisationer och rutiner. Många finns inom fordonsindustrin. Klimatutmaningen och den snabba elektrifieringen leder till omprövningar i valet av ytbehandling.

Provexa är en av få ytbehandlare som bedriver egen utveckling, numera i bolaget Provexa Technology AB. Genom åren har det blivit ett antal patenterade metoder. Vår långsiktiga satsning på innovation gör att vi kan lösa kundernas problem och tillför mervärden i deras produkter. Lägg till detta att covid-19 gör att många måste tänka nytt, för att sänka kostnader och bli mer konkurrenskraftiga. Resultatet avspeglar sig i Provexas orderläge.

Men i grunden handlar det om något annat och viktigare. Vi har bara ett jordklot och förbrukar oroande snabbt dess resurser. Ytbehandling spelar en allt viktigare roll, både genom direkt miljöpåverkan och genom att bidra till produkter som håller sig inom ekosystemets gränser.


Anders Hultmark
Verkställande Direktör