Ökad kapacitet i Provexas Zinkline

8 december, 2022

Provexa har gjort stora förändringar under året i affärsområde ZnFlake. Ny affärsområdesledning, en helt ny trumline för Geomet® och en ökad kapacitet i linen för plätering med alkalisk zink!

I Zinklinen erbjuds likt tidigare alkalisk zink med blank-, gul- och svart passivering. Det erbjuds även post dip och sealer efter passivering för ökade korrosionsegenskaper.

De stora förändringarna är därmed inte i processerna på linen, det är kapaciteten! Laserstyrning av robotarna och en tredje robot på plats gör att kapaciteten ökar från fyra till sex skenor i timman! Processbaden har stor kapacitet med måtten 3200x1200x500mm.

Förändringarna har gjort att Provexas ledtider på Zinklinen ligger under 72 timmar från att godset ankommer till oss till dess att det lämnar huset. För att ha möjlighet att ge våra kunder en helhetslösning erbjuder vi nu även packning och direktleverans till slutkund.

 

Har du frågor? Kontakta Fredrik Revellé på kontaktuppgifterna nedan

Fredrik Revellé
Affärsområdeschef ZnFlake

Mail: fredrik.revelle@provexa.com
Telefon: +46 31 361 47 81
Mobil: +46 73 255 50 56