Nu ska ledtiderna bli ännu kortare!

9 januari, 2023

Ännu kortare ledtider. Det är målet för affärsområdet Protection & Paint.
– Målet är fem dagar, säger affärsområdeschef Eric Hultmark.

I affärsområdet Protection & Paint ingår förbehandlingar och tre processer. Dessa är Provexa Earth®, EDlack och pulverlack. Utmärkande är korta ledtider, förstklassigt korrosionsskydd och möjlighet till dekorativa ytor.

Provexa Earth®
Provexa Earth® är en egenutvecklad process som baseras på höglegerad zink. Genom att utnyttja naturliga oxidationsprocesser blir resultatet en mer miljövänlig process, med bättre skydd mot korrosion jämfört med traditionell zink eller zinknickel.

ED-lack
ED står för elektrodopplackering. Färgen appliceras med ström och förbättrar korrosionsskyddet ytterligare, samtidigt som färgen ger bättre vidhäftning för toppskiktet. I mindre krävande miljöer kan ED även användas som svart topplack.

Pulverlackering
Pulverlackering kräver ingen närmare presentation. Det är ett högklassigt toppskikt som finns i ett stort antal kulörer, samtidigt som ytan är tålig och ytterligare förbättrar korrosionsskyddet.

Provexa har alla dessa steg, Provexa Earth®, ED-lack och pulverlack, i linjer som ligger i ett genom tänkt produktionsflöde. In kommer detaljer av obehandlad plåt och ut komplett behandlade produkter, färdiga att montera på till exempel fordon.
– Vi har hög beläggning och nu handlar det om att korta ledtiderna ytterligare, säger Eric. Ju effektivare flödet är, desto mer konkurrenskraftigt blir affärsområdet Protection & Paint påtalar Eric.

 

Snabbare leverans till kund
Eric påpekar att leveranssäkerhet och ledtid mäter olika saker. Leveranssäkerheten handlar om att kunden får leverans enligt avtal, ofta rakt in i deras produktion efter leveransplan. Ledtider är tiden som det fysiska godset är i vår fabrik. Ju kortare ledtider ju snabbare får kunder godset! Värt att påpeka är att processerna inom affärsområdet Protection & Paint lämpar sig för olika grundmaterial så som stål, aluminium och magnesium.

Fakta Protection & Paint
Affärsområde Protection & Paint erbjuder ett framstående korrosionsskydd genom ett marknadsledande lacksystem med möjlighet till färganpassning! Processerna som erbjuds är Provexa Earth® (höglegerad zink), ED-lack och pulverlackering.