Nu byggs Nordens största och modernaste line för svartoxid!

1 december, 2021

Hösten 2022 är målet att Affärsområdet Galvano ska flytta in i nybyggda lokaler.

Utbyggnaden är på närmare 5 000 kvadratmeter, fördelade på två plan, den största som Provexa har gjort på många år. När man ändå bygger ut för svartoxidering, skapas även plats för en ny och toppmodern manuell avdelning. Dessutom ska andra processer flyttas till nybyggets övre våning. Det ger i sin tur expansionsytor för befintlig verksamhet i fabriken, som framför allt skall användas för effektivare logistik och ytterligare volym. Totalt investering är på 60 MSEK.

– Det här blir Nordens största och modernaste svartoxidline, säger Oscar, affärsområdeschef för Galvano.

Provexa erbjuder redan idag svartoxidering men då i en manuell process. Här blir det automatiserat med hög kapacitet.

Svartoxidering är en ytbehandling som används för insmörjning av mekanik och dekorativt. I mekaniska sammanhang är det ett inslitningsskikt som även har smörjande egenskaper. Svartoxid används också som dekoration och ger ett skydd mot korrosion, utan att stålets egenskaper påverkas. Den nya linen klarar även stora produkter med vikter upp till ett ton.

För att skapa plats för utbyggnaden har grannfastigheten köpts. Det skapar i sin tur möjlighet för ytterligare expansion, samtidigt som ankommande och avgående gods kan hanteras effektivare.

Idag har Affärsområdet Galvano en kombiline och en manuell avdelning. Kombilinen är Skandinaviens största och mest flexibla ytbehandlingsanläggning. Det är en automatisk hänglinje med ett stort antal bad, vilket innebär att olika processer kan köras samtidigt, utan omställning mellan hängningarna. När detta skrivs är den bestyckad för 20 olika processer.

– Det är ett rekordår för kombiline med en volymtillväxt på över 30% och orderingången är fortsatt bra, säger Oscar.

Ett växande område är ytbehandling av komponenter för elbilar och batterier. Det här är ett snabbt växande område som på samma gång innefattar många testkörningar av prototyper, perfekt för den manuella avdelningen och större volymer där kombilinjen är flexibel och har den kapacitet som kunderna efterfrågar.

– En viktig del av vårt arbete är att sprida kunskapen till operatörer i hela affärsområdet. Våra operatörer kan processerna och genom utbildning höjer vi kvaliteten ytterligare och sänker ledtiderna, säger Oscar Hultmark.

Provexa är indelat i fyra affärsområden och omsätter i år 130 MSEK. I likhet med övriga affärsområden fungerar Galvano som ett företag i företaget, med direktkontakt med kunderna under eget ansvar för såväl försäljning som att kunderna får vad de beställt, av rätt kvalitet, i rätt tid.