Meteor – ett korrosionsskydd för batteridetaljer

15 mars, 2021

Provexa Technology startar ett nytt FoU-projekt

 

Provexa Technologys projekt Meteor har beviljats forskningsmedel från Vinnova. Vi är glada för att Vinnova tror på vår projektidé, som grundar sig på reella problem som batteriindustrin i dag har. Projektet visar, tillsammans med andra utvecklingsprojekt, hur Provexa Technology fortsätter sin resa mot att nå visionen om ett hållbart samhälle genom att bidra med världsledande ytteknik.

Vi vill utveckla en elektrolytisk pläteringsprocess för att belägga kontaktbleck i batterier med en legering av nickel-järn, eventuellt tillsammans med ytterligare additiv såsom grafen. Ytbeläggning skall ge ett gott korrosionsskydd, god konduktivitet, hög duktilitet, låg termisk utvidgning och samtidigt vara prisvärd. Därigenom kan vi hjälpa svenska batteritillverkare att möta de stora problem de har idag med att deras batterier snabbt tappar i kapacitet på grund av dålig kontakt mellan ytor i till exempel skruvförband.