Mer fokus på kunden utan säljavdelning

26 maj, 2021

Provexa har inte längre någon säljavdelning. ”Ansvaret har delegerats till cheferna för respektive affärsområde”, säger VD Anders Hultmark.

Provexa består av fyra affärsområden varav ett separat bolag för forskning och utveckling, Provexa Technology AB. Övriga affärsområden är: Galvano, ZnFlake och Protection & Paint.

Ansvaret för försäljning ligger på respektive Affärområdeschef, som kan sina processer och som på ett effektiv sätt kopplar ihop dem med kundernas behov. Detta ger bättre kvalitet i säljprocessen, än säljare som hämtar in beställningar och hoppas att produktionen ska ordna det.

– Vi ska bara ta order där vi kan erbjuda kunden mervärden i form av kvalitet, funktion och leveranssäkerhet. Om uppdraget inte passar oss, är det bättre att det går till någon som har rätt förutsättningar, slår Anders fast.

Förändringen innebär också att det som tidigare var säljbesök, blir träffar där Provexa och kunden tillsammans löser problem. Idag ofta digitalt tex via Teams.

– En effektiv process, som gör att kunderna kommer närmare den verkliga kompetensen. Detta ger kunden trygghet i form av rätt kvalitet, i rätt tid, till rätt pris säger VD Anders Hultmark.

Att varje affärsområde har ansvaret för sin egen försäljning kan innebära risk för internkonkurrens. Men, eftersom var och en ska fokusera på sitt kompetensområde och skicka annat vidare, finns den rätta lösningen ofta i huset.


Affärsområdescheferna samlade. Fr.v.: Anders Skalsky, Provexa Technology AB, Daniel Hedling, ZnFlake, Oscar Hultmark, Galvano, och Anton Karlsson, Protection & Paint. Foto: Janne Näsström