Mer än miljö avgjorde valet av Provexa Earth Black®

13 januari, 2021

Det var inte bara miljön som gjorde att BraunAbility i Stenkullen gick över från ED-lack till Provexa Earth Black®.
– Visst spelade miljö in, men lika viktigt var att vi fick en ytbehandling som är bättre, säger inköparen Johnny Bergholtz

BraunAbility är världsledande tillverkare av produkter som används för att anpassa fordon för personer med funktionsnedsättningar. Det är till exempel stolar som vrids ut för att underlätta insteg och utrustning som lyfter i och ur rullstolar. Kort sagt sådant som gör det möjligt för människor att klara sig på egen hand. Tillverkning och montering sker i Stenkullen. Metalldelarna har fram till nu lackerats svarta med ED.

Provexa Earth Black är bättre på alla punkter!

Utifrån de krav som BraunAbility ställer, är Provexa Earth Black® lika bra eller bättre på alla punkter jämfört med ED-lack. Till det finns fler skäl än ytbehandlingens kvalitet. Övriga fördelar sänker totalkostnaden. Övergången är inte slutförd, men målet är att flytta över så mycket som möjligt.

Montering förenklas och kvalitén förbättras

Genom att byta ytbehandling till Provexa Earth Black® har monteringen förenklats och kvalitén förbättrats. Earth Black ger ett tunnare lackskikt vilket är särskilt viktigt vid förgängade hål.

Provexa erbjuder korta ledtider

BraunAbility levererar till återförsäljare i 66 länder, vilka utför anpassningarna av fordonen. I Stenkullen finns en anpassningsverkstad för den lokala marknaden.  Även om BraunAbility är en stor aktör inom sin nisch med 99 procent på export, är man små i Göteborgs fordonskluster. Det kan vara svårt att få plats hos ytbehandlarna. Här är vi en av de första användarna av processen, vilket ger oss fördelar som tex korta ledtider, säger Johnny.

Miljöanpassningen en bonus

Provexa Earth Black® uppfyllde alla kraven och att det dessutom är en mer miljöanpassad yt­behandling kom som en bonus säger Johnny Bergholtz. Att skikten blir lite tunnare var en förut­sättning för att kunna byta ytbehandling på befintliga komponenter. Åt andra hållet kan det behövas omkonstruktioner, menar Johnny.

Produkter för anpassning av fordon från Braun­Ability blir bättre med Provexa Earth Black®. Foto: Janne Näsström