Lödbarhet

Viktigt i en lödningsprocess är att de två ytorna som ska sammanfogas erbjuder god vidhäftning för lodet. Detta kan uppnås genom rätt val av ytteknik. Många elektriska kontakter sammanfogas med hjälp av lödning.