Korrosion

Korrosion uppstår på grund av att alla metaller vill återgå till sitt naturliga tillstånd. Varje år förstörs mycket stora värden i vårt samhälle på grund av bristande korrosionsskydd. Det finns därför stor anledning att fundera på ytteknik när man väljer konstruktioner och material.
Vad är korrosion?
Korrosion är det gemensamma namnet för all oönskad materialförstörelse i form av angrepp på metallytan. Angreppet förstör eller fräter på metallen och resultatet blir ofta en missfärgning och i många fall en förändring av metallens egenskaper såsom hållfasthet m.m. Korrosion uppkommer därför att metallen reagerar med det omgivande mediet. Det finns två typer av korrosions-reaktioner: Kemiska och elektrokemiska reaktioner. Välj ytbehandling som ger korrosionsskydd.