Friktion

Friktion är sambandet mellan klämkraft och moment. Det gäller att ha en kontrollerad spridning på friktionen, annars vet du inte hur bra din detalj sitter ihop. Friktion är inom fysiken en kraft som strävar efter att motverka rörelser mellan två ytor som är i kontakt med varandra. Friktion uppkommer på grund av ojämnheter mellan ytorna. I vissa applikationer strävar man efter en hög friktion och i vissa applikationer strävar man efter en låg friktion.
Rätt friktion (anges som friktionskoefficient) är förutsättningen för att uppnå optimal klämkraft i ett förband. Den vanligaste applikationen är att säkerställa att ihop-monterade komponenter förblir ihop-monterade. Man strävar efter en förutsägbar friktion som även möjliggör att både montera ihop och montera isär komponenter. Med rätt friktionskoefficient kan man undvika värmeutveckling och termisk påverkan.