”Därför svarar jag att vi arbetar med hållbarhet”

14 september, 2023

Provexas koncernchef har ordet

Text och bild: Janne Näsström

Alla i min ålder minns när bilarnas avgassystem rostade sönder på tre år och behövde bytas. Nu är det länge sedan jag hörde det karaktäristiska ljudet från hål i ljuddämpare. Det beror på att skyddet mot korrosion är så mycket bättre idag. På samma sätt är det med andra produkter.

Förvisso kan ytbehandlingen inte tillskrivas hela äran. Andra förklaringar är materialval och mer korrosionsbeständiga konstruktioner. Men ytbehandling är en faktor av stor betydelse.

När avgassystemet håller flera gånger längre, minskar behovet av material, arbete och energi. Resultatet över bilens livslängd blir att vi sparar långt mycket mer av jordens resurser än vad skyddet förbrukar.

I dagens läge med krig i Europa och skenande priser på energi är det lätt att stirra sig blind på resursförbrukning för stunden. Visst är det så att processerna hos Provexa förbrukar en hel del el och dessutom en mindre del gas. Men samtidigt skulle ännu mer resurser förslösas över tiden om vi helt sonika stänger verksamheten och ger korrosionen fritt spelrum.

Vi har stor efterfrågan på vår kombiline och bygger ut den för att dubbla kapaciteten. För att ge plats för satsningen stänger vi E2. Stigande kostnader för el och insatsvaror har bidragit till beslutet. Godset som gått på line E2 flyttas i huvusak till line E1.

Ytbehandling är även en allt viktigare del av produkternas funktion. Tydligaste beviset är ett växande uppdrag för vårt teknikbolag Provexa Technology AB. Exempelvis kontrollerar och förbättra vi elektriska förband på kraftverk och försilvra kontaktytor för att minska resistens. På samma sätt är det med våra kunder som tillverkar batterier till fordon. Ju mindre förluster, desto mer blir kvar till räckvidden. Även här spelar ytbehandling en nyckelroll. Kunskapen om ytor kallar vi för ytteknik.

När jag får frågan om vad vi sysslar med på Provexa, svarar jag hållbarhet. Det är också vår vision: Vi drömmer om en hållbar värld, där vårt bidrag är världsledande ytteknik.


Anders Hultmark
Koncernchef