Daniel Hedling blir Provexas nya VD!

11 juli, 2022

Daniel Hedling tillträder den 1 augusti som VD för Provexa Ytbehandling AB

Daniel började mars 2013 på Provexa som kvalité- och miljöchef har sedan år 2016 varit Affärsområdeschef för ZnFlake. Ett affärsområde som gick med förlust vid starten, men som under de senaste 5 åren visat god lönsamhet. Znflake har haft hög personalnärvaro och god trivsel. Sammantaget har Daniels insats för Provexa varit mycket bra därför känns det naturligt att tillsätta honom som VD för Provexa Ytbehandling AB. Hans företrädare Anders Hultmark kommer framöver att vara koncernchef och styrelseordförande i moderbolaget.

 

Porträttbild Daniel Hedling

Daniel Hedling
VD Provexa Ytbehandling AB fr.o.m. 1/8 2022
daniel.hedling@provexa.com