Daniel Hedling avgår som VD för Provexa Ytbehandling

7 juni, 2024

Han ersätts av Staffan Marklund

Daniel Hedling lämnar efter 2 år i rollen och totalt 11 år på Provexa. Provexas koncernchef Staffan Marklund går in som tillförordnad VD.

Förändringen träder ikraft 7 juni 2024.