Covid-19 gjorde att utländska kunder upptäckte Provexa

19 november, 2020

Pandemin ledde till att ytbehandlare i Tyskland, Storbritannien och Baltikum stängde ned. Några av deras kunder sökte sig till Sverige och Provexa.

Pandemin ledde till att ytbehandlare i Tyskland, Storbritannien och Baltikum stängde ned. Några av deras kunder sökte sig till Sverige och Provexa.

– Flera har stannat kvar hos oss, säger Daniel Hedling, chef för affärsområdet ZnFlake.

I första hand handlar det om ytbehandling med Geomet®. Det är ett världsledande korrosionsskydd som utförs av utvalda ytbehandlare över hela världen. Rättigheterna tillhör ett bolag som ställer mycket höga krav på utförandet och Provexa är den enda godkända i Norden.

– Det betyder att en Geomet®behandling hos oss är likvärdig med vad som erbjuds i Tyskland, berättar Daniel.

Därför var det enkelt att byta leverantör under pandemin. Men varför väljer flera kunder att stanna kvar hos Provexa istället för att återvända till sin tidigare leverantör?

– Själva ytbehandlingen är likvärdig, men vi erbjuder större flexibilitet, svarar Daniel.

 

 

 

 

 

Kortar ledtider

På skrivbordet har Daniel en påse med skruvar från en tysk tillverkare av benproteser, av den sort som till exempel amputerade idrottare använder för att fortsätta tävla. Kvalitetskraven är höga. Skruvarna får helt enkelt inte rosta av, särskilt inte under en löptävling. Proteserna tillverkas mot kundorder, vilket betyder att volymerna varierar över tiden.

– Vi erbjuder flexibla och säkra leveranser med hög kvalitet. Tillverkaren kortar sina ledtider, vilket betyder att användaren snabbare får sin protes, säger Daniel.

Affärsområdet erbjuder två ytbehandlingsprocesser: Zink och Geomet®. Det senare är ett högklassigt korrosionsskydd utan lösnings­medel, utan sexvärt krom. Geomet® används för att skydda utsatta komponenter i bland annat fordon och vindkraftverk. En tredje process är under utveckling: Provexa Earth® med svartpassivering.


Flexibilitet lockar utländska kunder till Provexa och affärsområdet ZnFlake. Fr v Eide Olsson, Pablo Navarrete, Daniel Hedling och Hugo Falck. Foto: Janne Näsström