Affärsområde ZnFlake förändrar affärsområdesledningen

9 september, 2022

Fredrik Revellé tar över efter Daniel Hedling som affärsområdeschef för affärsområde ZnFlake.

Fredrik Revellé har from 1 augusti i år tagit över som affärsområdeschef för ZnFlake efter Daniel Hedling, som blivit VD för Provexa Ytbehandling AB. Fredrik har arbetat med ytbehandling och primärt med zinkflake sedan 1999. Han har arbetat inom Provexa sedan 2010 och varit en del av affärsområdesledningen för ZnFlake sedan 2018.
Affärsområde ZnFlake förändras även på andra positioner. Eide Olsson blir ställföreträdande affärsområdeschef och ansvarig för kvalitet. Eide har varit en del av affärsområdet sedan 2016 och har även han mångårig erfarenhet av arbete med ytbehandlingar inom affärsområde ZnFlake.

Vid sidan av Fredrik och Eide tillträder Colin Revellé och Villiam Hedling nya tjänster. Båda kommer från andra roller inom Provexa. Colin kommer att arbeta med kvalitet och produktionsplanering och Villiam som produktionstekniker.

Samtliga personer på ZnFlake har lång erfarenhet av ytbehandling och de kommer att fortsätta att arbeta med kvalitet, ledtid och kommunikation vilka är våra ledord här på Provexa. Allt för att våra kunder skall få en så bra service som möjligt och känna trygghet med att lämna ifrån sig sina detaljer till oss för ytbehandling.

Vid frågor vänligen kontakta Fredrik Revellé på kontaktuppgifterna nedan:

Fredrik Revellé
Affärsområdeschef ZnFlake

Mail: fredrik.revelle@provexa.com
Telefon: +46 31 361 47 81
Mobil: +46 73 255 50 56