Ytbehandling

Provexa AB erbjuder tjänster och kompetens inom många ytbehandlingsområden och vår specialistkompetens kan samlas till fyra områden: processer, logistiklösningar, prototypframtagning och utveckling av processer och produkter.

Nöjda kunder är A och O för oss. Vi tror att ett sätt att upprätthålla en god kontakt är bra och tydlig information, i båda riktningar. För att både ni som kunder och vi som leverantörer ska veta vad det är som gäller och vilka förväntningar vi kan ha på varandra  vid leveranser använder vi oss av de allmänna leveransbestämmelser som har tagits fram av Svensk Ytbehandlings Förening och Svensk Pulverlackteknisk Förening.

Processer

Vi erbjuder 85 olika processer under ett och samma tak för att kunna tillmötesgå era önskningar. Bland annat har vi anodisering, betning, ChromitAI TCP, elektrolytisk polering, fosfatering, förkoppring, förnickling och glansförkromning och mycket mer.

Läs mer om våra processer

Prototypframtagning

Vi erbjuder tjänster för prototypframtagning. Skillnaden mellan framgång eller flopp för din produkt bestäms till stor del vid valet av ytbehandling och basmaterial. Därför är det viktigt att kunna testa och avgöra vad som är bäst för just din produkt.

Läs mer om vår prototypframtagning

Logistiklösningar

Som en del i vårt miljötänk anser vi på Provexa att ju fler moment i produktframtagningen vi utför desto färre transporter utförs och desto enklare blir det för kunden. Därför erbjuder vi ytbehandling, montering, lager, distribution och direktleveranser.
Extra stolta är vi över vår leveransprecision.

Läs mer om våra logistiklösningar

Processer och produkter

Vi utvecklar processer och produkter med avseende på ytbehandling och producerbarhet tillsammans med våra kunder. Genom lång erfarenhet är vi vana att anpassa oss efter olika kunders kvalitetskrav och kvalitetssystem. På så vis erbjuder vi våra kunder trygghet.

Läs mer om våra processer