Presentationer

Provexa AB har mycket moderna produktionsanläggningar med hög kapacitet och flexibilitet vilket i kombination med manuella rutiner för mindre serier möjliggör ordrar av varierande storlek.

Produktionen sker i ett flertal moderna automatlinor i vilka vi effektivt ytbehandlar stora mängder produkter. Korta ställtider gör även att vi är flexibla  nog att  kunna  byta snabbt mellan såväl ytbehandlingsmetod som insatsprodukt.

För produktutveckling och utveckling av nya ytbehandlingsmetoder har vi även ett laboratorium. Provexa ABs strävan är att alltid ligga i främst inom ytbehandling.

Vi har två pulverlackeringslinor. Den ena linan är utvecklad för snabba omställningar mellan flera olika detaljer i samma kulör och den andra linan är konstruerad för snabba byten av kulör och färgkvalitet med korta ställtider.

Pulverlackeringsanläggningen är utrustad med Europas längsta lackeringsugn. Här lackerar vi kostnadseffektivt tjockt gods som lever upp till våra kunders högt ställda krav.

Vidare utförs även avfettning med E-CLPS vid vår lackeringsavdelning.  Här lackerar vi detaljer i stål, aluminium, förzinkade eller de med tjockt gods i både små och stora serier.

Beställningsunderlag

Om Ni inte har någon egen beställningsblankett skulle vi vara mycket tacksamma om Ni kunde skriva ut vår.

Fyll i de uppgifter som är relevanta och lämna den tillsammans med Ert gods.

Provexa AB beställningsunderlag

5 enkla råd att tänka på när ni lämnar in gods för ytbehandling.

  • Lämna ett komplett ifyllt beställningsunderlag.
  • Ange eventuella kravytor.
  • Ange önskemål om fixtureringspunkter.
  • Har detaljen håligheter som hindrar avrinning av vätska – Gör dräneringshål efter samråd med oss.
  • Glöm inte att ange skikttjockleken.

Reklamationsunderlag

Om Ni inte har något eget reklamationsunderlag skulle vi vara mycket tacksamma om Ni kunde skriva ut vår.

Provexa AB reklamationsunderlag

Eventuella uteblivna uppgifter kommer att leda till förseningar eller till att vi inte kan beakta er reklamation.

Leveransbestämmelser

Ylk 1, Allmänna leveransbestämmesler

Ylk1, Generel conditions